Engagera dig i SI-Droid Event.

Hej, och tack för visat intresse.

SI-Droid Event översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för SI-Droid Event till svenska har för närvarande 328 strängar för översättning och är 100,0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av SI-Droid Event måste du registrera dig på den här servern.

Denna översättning är öppen endast för en begränsad grupp översättare. Kontakta projektansvariga om du vill bidra.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk