Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
App Strings 92.5% 89.9% 0.1% 0.9% 0.0% 0.0%
Help Strings linked 65.3% 50.5% 12.5% 1.1% 0.0% 0.0%
Project website https://weblate.joja.se/projects/si-droid-event/
Instructions for translators http://www.joja.se/index.php?title=Translations
Number of strings 3608
Number of words 43560
Number of languages 11
Number of source strings 328
Number of source words 3960
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Czech 98.8% 98.8% 73.4% 73.4% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%
French 96.3% 96.3% 42.0% 42.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0%
German 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0%
Hungarian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Italian 43.9% 43.9% 13.9% 13.9% 0.9% 1.2% 0.0% 0.0%
Portuguese 86.9% 86.9% 30.1% 30.1% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0%
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Russian 95.1% 95.1% 42.0% 42.0% 0.3% 1.5% 0.0% 0.0%
Slovenian 98.8% 98.8% 99.7% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Spanish 83.2% 83.2% 36.5% 36.5% 3.4% 2.1% 0.0% 0.0%
Swedish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
4 months ago None Pushed changes SI-Droid Event/App Strings
4 months ago None Committed changes SI-Droid Event/Help Strings - Czech
4 months ago k.lukas15@seznam.cz New translation SI-Droid Event/Help Strings - Czech
<b><font color="red">POZNÁMKA: Zdarma dostupná verze (Lite) umožňuje vyčíst maximálně 10 čipů!</font></b>

<p>Když vyčteš čip, objeví se nahoře v záložce Vyčteno oranžově zvýrazněný nově vyčtený čip. Po rozkliknutí se objeví záznam z čipu. Podle nastavení v <b>Přiřazení jména</b> je možné automaticky přiřadit k danému čipu jméno a klub. Možnosti přiřazení jsou:
<ol>
<li>Podle už dříve vyčteného čipu (na jiné trati)</li>
<li>Hledáním v uživatelem vytvořeném souboru uloženém na SD kartě. Doporučujeme soubor uložit v kódování UTF-8, pokud využíváš háčky a čárky. Každý řádek souboru musí být ve tvaru: <br/>
<code>[ČísloČipu], [Jméno], [Klub]</code></li>
Jako oddělovač je možné použít i středník (;)
<li>Z databáze na internetu (nutnost mobilního nebo Wifi připojení)</li>
<li>Na základě jména uloženého v čipu (SI6 a novější)</li>
</ol>
Jméno, klub, status a ražení závodníka je možné ručně upravit delším stisknutím záznamu závodníka a kliknutím na <b>Upravit závodníka</b> nebo kliknutím na záznam závodníka a poté kliknutím na Upravovací ikonu <img src='ic_action_edit.png'/>. Menu "Upravit závodníka" je možné rozšířit o ražení kliknutím na šipku dolu <img src='ic_expand_more_black.png'/> v pravém dolním rohu okna. Můžeš upravit čas startu, čas doběhu a veškeré ražení. Ikona plus <img src='ic_action_add_black.png'/> a ikona koše <img src='ic_action_trash_black.png'/> napravo v každém řádku umožňují přidat nebo odebrat oražení kontroly.

<p>Závodník je automaticky přiřazen ke správné trati, pokud odpovídá určené pořadí kontrol. Dlouhým kliknutím na záznam závodníka a vybráním <b>Změnit trať</b> je možné ručně přiřadit trať. Změna jde provést také kliknutím na záznam závodníka a vybráním ikony <img src='ic_action_change_course.png'/> v pravém horním rohu. Poté stačí zvolit do jaké trati má být závodník přiřazen.

<p>Pokud se nepodaří přiřadit závodníkovi trať, jeho záznam se objeví v 'Bez trati'. Daný závodník bude mít v čipu oraženou cílovou kontrolu, tudíž bude mít status OK a neproběhne u něj kontrola pořadí kódů.

<p>Aplikace nabízí i možnost vytvořit trať z vyčteného záznamu. Jednoduše vytvořit příslušné tratě je tedy možné po doběhnutí prvních závodníků. Uděláš to dlouhým kliknutím na záznam závodníka a vybráním <b>Vytvořit trať z čipu</b> nebo kliknutím na záznam závodníka a poté na ikonu <img src='ic_action_add_course.png'/>. V menu, které vyskočí, vybereš 'Vytvořit trať z čipu'. V dialogu nové tratě můžeš před uložením nastavit příslušné parametry.

<p>Pokud je v nastavení připojena tiskárna, je možné vytisknout každému závodníkovi mezičasy (lísteček). Po rozkliknutí záznamu závodníka se objeví ikona tisku <img src='ic_action_receipt.png'/>, která tisk umožňuje. V Nastavení je možné určit, kdy se bude lísteček tisknout automaticky. Více informací najdeš v Nastavení a na <a href="http://www.joja.se/index.php/Bluetooth_Printers">webu</a> aplikace.

<p>Úplně vymazat záznam jde dlouhým kliknutím na záznam závodníka a vybráním <b>Vymazat záznam</b> nebo kliknutím na záznam závodníka a vybráním <b>Vymazat záznam</b> ze seznamu.

<p>Pokud závodník nemá čip, je tu stále možnost ho přidat kliknutím na ikonu plus <img src='ic_action_new.png'/>. Vyskočí dialog, který umožňuje nastavit jméno, klub, čas startu a doběhu závodníka.

<p>SI-Droid Event podporuje vyčítání stejného čipu i vícekrát během závodu, jestliže se záznam na čipu změní. Pokud závodník vyčte svůj čip dvakrát po sobě, druhé vyčtení nebude zaznamenáno, protože se bude jednat o stejný záznam a vyskočí na tebe upozornění na displeji.


4 months ago k.lukas15@seznam.cz Translation changed SI-Droid Event/Help Strings - Czech
<p>SI-Droid Event je aplikace běžící na operačním systému Android a umožňující uspořádání tréninku s SI krabičkami pouze s telefonem/tabletem a vyčítací krabičkou přímo v terénu. Už nepotřebuješ počítač, abys udělal plnohodnotný trénink/závod s krabičkami. </p>

<p>Hlavní myšlenka aplikace je co nejmenší příprava před tréninkem/závodem. Stačí nastavit jen jméno, datum a čas startu (důležité v případě, že se poběží s čipy SI-5 ) v záložce <b>Nastavení</b>. Zbytek se snadno vyřeší během dobíhání závodníků.</p>

<p>Pro připojení krabičky k telefonu/tabletu je zapotřebí USB-OTG adaptér, který se dá sehnat snad v každé elektronice (cena cca 100,- Kč). Po připojení krabičky si dej pozor na poškození USB portu, které může nastat hlavně při pádu zapojené krabičky.

<p>DŮLEŽITÉ: Když je zapojena USB krabička nebo redukce ze sériového na USB port do tabletu/telefonu, objeví se automaticky dialog <b>Vyber aplikaci pro USB zařízení</b>.
<p><b><font color="red">Aby vyčítání fungovalo správně, musíš vybrat v tomto dialogu SI-Droid Event a objeví se ti notifikace v příslušné oblasti!</font></b>
<p>Pokud tak neučiníš, nebudeš moci vyčítat.

<p>Ikona notifikací <img src='ic_stat_simaster.png'/> se zobrazuje v příslušné oblasti (notifikací). Pokud se tato ikona objeví, znamená to, že připojení krabičky (USB nebo sériové) proběhlo úspěšně a je možné začít vyčítat. Bliká-li ikona, aplikace s vyčítací jednotkou komunikuje a vyčítá.

<p>Při vyčítání není potřeba být v záložce Vyčítání, důležité je, aby ikona notifikace byla aktivní (zobrazena). Je možné vyčítat i s vypnutou a uzamknutou obrazovkou, dokonce i během hovoru.

<p>Aplikace se vypíná, včetně vyčítání, vybráním možnosti <b>Ukončit</b> v hlavním menu.
4 months ago k.lukas15@seznam.cz New contributor SI-Droid Event/Help Strings - Czech
5 months ago None New alert Could not update the repository. SI-Droid Event/Help Strings
5 months ago None New alert Could not update the repository. SI-Droid Event/App Strings
5 months ago None New alert Could not update the repository. SI-Droid Event/Help Strings
5 months ago None New alert Could not update the repository. SI-Droid Event/App Strings
6 months ago None New alert Could not update the repository. SI-Droid Event/Help Strings
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year