Please log in to see the alerts.
Project website https://weblate.joja.se/projects/si-droid-event/
Instructions for translators

http://www.joja.se/index.php?title=Translations

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Filemasksrc/main/res/values-*/strings_about.xml
Monolingual base language filesrc/main/res/values/strings_about.xml
Number of strings 192
Number of words 26,461
Number of characters 171,888
Number of languages 12
Number of source strings 16
Number of source words 39
Number of source characters 14,324
Resource update 11 hours ago
Committed changes a month ago
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a> . Český překlad má na starosti Lukáš Kettner z OK Kamenice.
a month ago
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a> . Český překlad má na starosti Lukáš Kettner z OK Kamenice.
a month ago
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Český překlad má na starosti Lukáš Kettner z OK Kamenice.
a month ago
Pokud najdeš chybu nebo máš nápad na vylepšení aplikace, budeme vděční za veškeré připomínky (preferujeme josíme v angličtině nebo švédštině). Nezapomeň, prosím, ohodnotit aplikaci na Google Play Store.
<br>
<br><b>Google Play:</b> <a href="market://details?id={package_name}">Rate SI-Droid Event</a>
<br><b>Autor:</b> Johan Jacobsson, OK Orion, Švédsko
<br><b>Web:</b> <a href="http://www.joja.se">www.joja.se</a>
<br><b>Email:</b> <a href="mailto:johan@joja.se">johan@joja.se</a>
a month ago
Aplikace umožňuje mít nahraný pouze jeden závod. Data každého závodu je možné vyexportovat (uložit) a později opět nahrát (načíst). Před vytvořením nového závodu je třeba stávající závod uložit, smazat všechna data a až poté vytvořit nový závod. Zachováš si tak možnost vrátit se k předchozímu závodu.

<p>Závody se ukládají do paměti zařízení pod názvem závodu a časem uložení. Pokud chceš úplně smazat starý závod z paměti zařízení, musíš akci provést mimo prostředí aplikace(Android/data/se.joja.sidroid.event.full/files/backup).

<p>V menu Správa závodu máš následující možnosti:
<ul>
<li>Zobrazit statistiky závodu</li>
<li>Uložit si zálohu právě spuštěného závodu</li>
<li>Nahrát dříve uložený závod (pouze v plné verzi, ve zkušební verzi Lite to nejde)</li>
<li>Smazat veškerá data z aktuálně spuštěného závodu, například při vytváření nového závodu</li>
<li>Nahrát ukázkový závod, který je vhodný pro otestování aplikace bez připojené vyčítací krabičky</li>
</ul>
a month ago
V záložce <b>Výsledky</b> jsou všechny vyčtené čipy/běžci přiřazení do příslušných tratí, které jsou odděleny. Po kliknutí na libovolného běžce se zobrazí všechny podrobné informace o jeho záznamu. Dále je možné kliknout na nadpis tratě (oranžově) a zabalit nebo rozbalit příslušné běžce dané trati.

<p>Kliknutím na ikonu Sdílet <img src='ic_action_share.png'/> vyskočí menu s možnostmi exportu výsledků:
<ul>
<li>Výsledky bez mezičasů ve formátu HTML.</li>
<li>Výsledky s mezičasy ve formátu HTML.</li>
<li>IOF v3.0 XML formát (s mezičasy). Tento soubor je možné nahrát do Orisu, případně do jiného systému s výsledky (např. WinSplits).</li>
<li>Mezičasy ve formátu OE2003/MT2003 CSV. Opět je možné je nahrát do Oris (příp. splitsbrowser.org.uk)</li>
<li>Všechny vyčtené čipy ve formátu SportIdent CSV</li>
<li>Celý závod jako <a href='http://www.melin.nu/meos/en'>MeOS</a> pro pozávodní zpracování. (Beta verze. Mezinárodní znaky (např. z češtiny) nejsou převáděny správně</li>
<li>Kombinované výsledky. Pokud byl stejný čip použit na více tratích, výstupem je součet časů. Je možné vybrat ze tří formátů. Pokud byla s jedním čipem absolvována stejná trať vícekrát, je možné vybrat, který čas (nejlepší, první nebo poslední zaběhnutý) bude započten do celkových výsledků</li>
</ul>

<p>Výstupy je možné sdílet:
<ul>
<li>Jednoduchým náhledem ve webovém prohlížeči zařízení</li>
<li>Pomocí nainstalovaných aplikací, např. Email, Dropbox nebo Google Drive</li>
<li>Uložením souboru do zvoleného adresáře</li>
</ul>

<p>Pokud máme tiskárnu vybranou v Nastavení, zobrazí se ikona tisku <img src='ic_action_receipt.png'/>. Kliknutím na ikonu je možné vytisknout výsledky celého závodu (všech kategorií). Možnost tisku po jednotlivých tratích/kategoriích ještě nefunguje.
a month ago

V záložce <b>Tratě</b> jsou zobrazeny všechny vytvořené tratě.

<p>SI-Droid Event umožňuje tři druhy závodu:
<ul>
<li>Klasický závod s pevným pořadím kontrol</li>
<li>Scorelauf s časovým limitem a penalizací za opožděný doběh. Např. rogaining</li>
<li>Scorelauf s bodovým limitem. Běžec musí sesbírat daný počet bodů/kontrol, aby byl hodnocen (měl status OK)</li>
</ul>

<p>Kliknutím na název tratě se zobrazí její podrobnosti.
Údaje o trati je možné upravovat dlouhým stisknutím názvu tratě + <b>Upravit trať</b> nebo vybráním tratě ze seznamu + vybráním ikony <img src='ic_action_edit.png'/>. Nastavitelné parametry tratí jsou:
<ul>
<li>Název tratě</li>
<li>Typ tratě</li>
<li>U scorelaufu je možné vybrat časový nebo bodový limit a příslušné penalizace.</li>
<li>Seznam kódů kontrol. Jednotlivé kódy je při psaní třeba oddělit mezerou.<br>
Ve scorelaufu je možné kontrole nastavit bodovou hodnotu. Kód kontroly a bodovou hodnotu je třeba oddělit ':' nebo '-', např. 120-3.
U povinných kontrol nastavt bodovou hodnotu 0 (nula). Kontroly bez nastavené bodové hodnoty jsou automaticky za jeden bod.</li>
<li>Délka tratě (v metrech). Ve výsledcích se z délky počítá průměrná rychlost min/km.</li>
<li>Převýšení (v metrech). Je-li hodnota nastavena, zobrazí se ve výsledcích.</li>
<li>Startovní čas pro celou kategorii. Tento startovní čas se využije pokud běžec nemá v čipu záznam o oražení startovací krabičky.</li>

</ul>Trať je možné přidat ručně kliknutím na ikonu přidat <img src='ic_action_new.png'/>, případně smazat vybráním <b>Odstranit trať</b> nebo kliknutím na ikonu koše <img src='ic_action_discard.png'/>.

<p>Změnit pořadí tratí jde dlouhým kliknutím na příslušnou trať a vybráním <b>Posun nahoru</b> nebo <b>Posun dolu</b> v menu

<p>Pokud máš postavené tratě např. v OCADu, můžeš je přes možnost <b>Import tratí</b> nahrát.
Tratě musí být vyexportované ve formátu IOF XML v2.0.3/v3.0 a uloženy na SD kartě.

<p>Když změníš parametry tratě, výsledky příslušné tratě jsou automaticky přepočítány.
a month ago
Committed changes a month ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year