Translation Information

Project website https://weblate.joja.se/projects/si-droid-event/
Instructions for translators

http://www.joja.se/index.php?title=Translations

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Filemasksrc/main/res/values-*/strings_about.xml
Monolingual base language filesrc/main/res/values/strings_about.xml
Translation file src/main/res/values-cs/strings_about.xml
None

Committed changes

SI-Droid Event / Help StringsCzech

Committed changes 4 months ago
<b><font color=red>NOTE: The free (Lite) version of the app only allows readout if there are fewer than 10 SICards already in the app!</font></b>

<p>When a SICard is read out it will be shown at the top of the readout list, with an orange background.
By clicking on one card, you will get a view of all available card data from the readout. Depending on the setting done in
<b>Lookup of Card owner</b> you can get the app to automatically retrieve the runners name and club from any of these places:
<ol>
<li>From an already read out card in the event with the same number</li>
<li>A user-defined file on the device's local storage. The file is recommended to be saved in UTF-8 format if any kind of special characters are needed.
Each row in the file should look like:<br/>
<code>SICard nbr, Runner name, Club name, External id, Course name</code></li>
Only the first two parts (card nbr and runner name) is mandatory, the rest is optional. Rows not matching this pattern will be ignored.<br/>
Note: It is also allowed to use semicolon (;) as a separator, instead of the comma which makes it simple to use e.g. Excel for creating the list and saving it as a CSV-file.<br/>
If a course name is added as the fifth part on a row, the runner will be assigned to that course regardless if the punches in the card matches that course or not.
If a course with that name doesn't yet exist, it will be created as a new course without any controls.
<li>From an SICard archive on the Internet (mostly Swedish runners; Mobile or Wifi coverage must be available)</li>
<li>Directly from the owner data stored on the SICard (SICard6 or later)</li>
</ol>
Runners name, club, status and punches can also manually be edited by either long pressing on a card in the list and selecting <b>Change Runner Details</b>
or by first clicking on the card and then selecting the Edit icon <img src='ic_action_edit.png'/>. In the Edit Runner dialog it is possible to expand it to also show the
runners punches by pressing the down arrow <img src='ic_expand_more_black.png'/> in the bottom right corner. There it is possible to change start time,
finish time and all the punches for the runner. The plus icon <img src='ic_action_add_black.png'/> and trash icon <img src='ic_action_trash_black.png'/>
on the right on every row, adds and removes the punch at that control.

<p>If there is a matching course found for the read out card, the runner is automatically assigned to that course and code checking will
be performed. If the wrong course gets assigned to the runner, you can manually reassign the runner to the correct course either by
long pressing on the card in the list and select <b>Change Runners Course</b> or by clicking on the card and then select the left course icon
<img src='ic_action_change_course.png'/> (the one with an update icon on the bottom right).

<p>If no matching course can be found for a card, the runner will be assigned to the course 'No course'. This will also mean that the runner
is directly set to OK as long as there is a finish punch/time in the card. There will not be any code checking at all performed for the runners
assigned to this course.

<p>It is also possible to define a new course based on all the codes registered in a card. This is very handy to use when the first runner on
each course comes to the finish. This is done either by long pressing a card in the list and selecting <b>Create Course from Card</b>
or by clicking on the card and then choose the right course icon <img src='ic_action_add_course.png'/> (the one with a plus sign on the bottom right).
In the dialog you can name the course and make any other modifications to it before saving it as a new course.

<p>If there is a Bluetooth receipt printer configured in the Settings, it will be possible to print a split time receipt for a runner. In the details view of the
runner there is a receipt icon <img src='ic_action_receipt.png'/> that will print the split times on the receipt printer. It is also possible to configure
different levels of automatic printing in the Settings. Read more about split time printers in the Settings and on the
<a href=http://www.joja.se/index.php/Bluetooth_Printers>homepage</a> for the app.

<p>Completely remove a card from the app by either long press on a card and then selecting <b>Delete Runner</b>
or by clicking on a card and then select <b>Delete Runner</b> from the menu.

<p>If a runner doesn't have a card with him, it is still possible to add him to the event. By pressing the plus icon <img src='ic_action_new.png'/>, a dialog
will appear in which it is possible to type the runners name and club. It is also possible to enter the start and finish times for the runner.

<p>SI-Droid Event supports using and reading out the same SICard multiple times during an event. As long as the data in the card has been changed
in some way, the card will be read out as any other card. If, however a runner accidentally reads her card twice in a row, the second card
will not be accepted since identical data has already been read. When this happens, a brief explanatory text is shown on the screen.
<b><font color="red">POZNÁMKA: Zdarma dostupná verze (Lite) umožňuje vyčíst maximálně 10 čipů!</font></b>

<p>Když vyčteš čip, objeví se nahoře v záložce Vyčteno oranžově zvýrazněný nově vyčtený čip. Po rozkliknutí se objeví záznam z čipu. Podle nastavení v <b>Přiřazení jména</b> je možné automaticky přiřadit k danému čipu jméno a klub. Možnosti přiřazení jsou:
<ol>
<li>Podle už dříve vyčteného čipu (na jiné trati)</li>
<li>Hledáním v uživatelem vytvořeném souboru uloženém na SD kartě. Doporučujeme soubor uložit v kódování UTF-8, pokud využíváš háčky a čárky. Každý řádek souboru musí být ve tvaru: <br/>
<code>[ČísloČ čipu], [Jméno], [Klub]</code></li>
Jako oddělovač je možné použít i středník (;)
, [Registračka], [Trať]</code></li>
Jen první dvě hodnoty( číslo čipu a jméno) jsou povinné, ostatní jsou volitelné. Řádky ve špatném formátu budou ignorovány.<br/>
POZNÁMKA: Jako oddělovač je možné použít i středník (;) , takže lze snadno použít Excel. Výsledný soubor uložite jako CSV UTF-8(s oddělovači).<br/>
Přiřazení závodníka do specifikované trati se provede bez ohledu na správnost ražení.
Pokud specifikovaná trať v aplikaci ještě neexistuje, tak se vytvoří prázdná trať(bez kontrol) se stejným názvem.

<li>Z databáze na internetu (nutnost mobilního nebo Wifi připojení)</li>
<li>Na základě jména uloženého v čipu (SI6 a novější)</li>
</ol>
Jméno, klub, status a ražení závodníka je možné ručně upravit delším stisknutím záznamu závodníka a kliknutím na <b>Upravit závodníka</b> nebo kliknutím na záznam závodníka a poté kliknutím na Upravovací ikonu <img src='ic_action_edit.png'/>. Menu "Upravit závodníka" je možné rozšířit o ražení kliknutím na šipku dolu <img src='ic_expand_more_black.png'/> v pravém dolním rohu okna. Můžeš upravit čas startu, čas doběhu a veškeré ražení. Ikona plus <img src='ic_action_add_black.png'/> a ikona koše <img src='ic_action_trash_black.png'/> napravo v každém řádku umožňují přidat nebo odebrat oražení kontroly.

<p>Závodník je automaticky přiřazen ke správné trati, pokud odpovídá určené pořadí kontrol. Dlouhým kliknutím na záznam závodníka a vybráním <b>Změnit trať</b> je možné ručně přiřadit trať. Změna jde provést také kliknutím na záznam závodníka a vybráním ikony <img src='ic_action_change_course.png'/> v pravém horním rohu. Poté stačí zvolit do jaké trati má být závodník přiřazen.

<p>Pokud se nepodaří přiřadit závodníkovi trať, jeho záznam se objeví v 'Bez trati'. Daný závodník bude mít v čipu oraženou cílovou kontrolu, tudíž bude mít status OK a neproběhne u něj kontrola pořadí kódů.

<p>Aplikace nabízí i možnost vytvořit trať z vyčteného záznamu. Jednoduše vytvořit příslušné tratě je tedy možné po doběhnutí prvních závodníků. Uděláš to dlouhým kliknutím na záznam závodníka a vybráním <b>Vytvořit trať z čipu</b> nebo kliknutím na záznam závodníka a poté na ikonu <img src='ic_action_add_course.png'/>. V menu, které vyskočí, vybereš 'Vytvořit trať z čipu'. V dialogu nové tratě můžeš před uložením nastavit příslušné parametry.

<p>Pokud je v nastavení připojena tiskárna, je možné vytisknout každému závodníkovi mezičasy (lísteček). Po rozkliknutí záznamu závodníka se objeví ikona tisku <img src='ic_action_receipt.png'/>, která tisk umožňuje. V Nastavení je možné určit, kdy se bude lísteček tisknout automaticky. Více informací najdeš v Nastavení a na <a href="http://www.joja.se/index.php/Bluetooth_Printers">webu</a> aplikace.

<p>Úplně vymazat záznam jde dlouhým kliknutím na záznam závodníka a vybráním <b>Vymazat záznam</b> nebo kliknutím na záznam závodníka a vybráním <b>Vymazat záznam</b> ze seznamu.

<p>Pokud závodník nemá čip, je tu stále možnost ho přidat kliknutím na ikonu plus <img src='ic_action_new.png'/>. Vyskočí dialog, který umožňuje nastavit jméno, klub, čas startu a doběhu závodníka.

<p>SI-Droid Event podporuje vyčítání stejného čipu i vícekrát během závodu, jestliže se záznam na čipu změní. Pokud závodník vyčte svůj čip dvakrát po sobě, druhé vyčtení nebude zaznamenáno, protože se bude jednat o stejný záznam a vyskočí na tebe upozornění na displeji.
4 months ago
Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! O český překlad se stará Lukáš Kettner z klubu OK Kamenice/TJ Hostivice.<p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>. O český překlad se stará Lukáš Kettner z klubu OK Kamenice/TJ Hostivice.
4 months ago
Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>. ČO český překlad má nase starostiá Lukáš Kettner z klubu OK Kamenice/TJ Hostivice.
4 months ago
If you find a bug or have suggestions for improvements to the app, I will be grateful for all feedback (preferably in English or Swedish).
Please also take the time to rate the app in Google Play Store. <br> <br><b>Google Play:</b> <a href=market://details?id={package_name}>Rate SI-Droid Event</a> <br><b>Created by:</b> Johan Jacobsson, OK Orion, Sweden <br><b>Homepage:</b> <a href=http://www.joja.se>www.joja.se</a> <br><b>Email:</b> <a href=mailto:johan@joja.se>johan@joja.se</a>
Pokud najdeš chybu nebo máš nápad na vylepšení aplikace, budeme vděční za veškeré připomínky (prosíme v angličtině nebo švédštině). Nezapomeň, prosím, ohodnotit aplikaci na Google Play Store(Obchod Play).
<br>
<br><b>Google Play:</b> <a href="market://details?id={package_name}">Rate SI-Droid Event</a>
<br><b>Autor:</b> Johan Jacobsson, OK Orion, Švédsko
<br><b>Web:</b> <a href="http://www.joja.se">www.joja.se</a>
<br><b>Email:</b> <a href="mailto:johan@joja.se">johan@joja.se</a>
4 months ago
Introduction
ÚvodPředstavení
4 months ago
admin

Committed changes

SI-Droid Event / Help StringsCzech

Committed changes 7 months ago
Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a> . Český překlad má na starosti Lukáš Kettner z OK Kamenice.
7 months ago
Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a> . Český překlad má na starosti Lukáš Kettner z OK Kamenice.
7 months ago
Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Český překlad má na starosti Lukáš Kettner z OK Kamenice.
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 2,402 14,324
Translated 100% 16 2,402 14,324
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 31% 5 2,018 11,906

Last activity

Last change March 25, 2020, 11:21 a.m.
Last author Lukáš Kettner

Activity in last 30 days

Activity in last year