Translation status

16 Strings 100% Translate
2,402 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
App Strings 99% 2 5 Translate

Translation Information

Project website https://weblate.joja.se/projects/si-droid-event/
Instructions for translators

http://www.joja.se/index.php?title=Translations

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Filemasksrc/main/res/values-*/strings_about.xml
Monolingual base language filesrc/main/res/values/strings_about.xml
Translation file src/main/res/values-cs/strings_about.xml
Committed changes 2 months ago
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a> . Český překlad má na starosti Lukáš Kettner z OK Kamenice.
2 months ago
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a> . Český překlad má na starosti Lukáš Kettner z OK Kamenice.
2 months ago
Velké díky patří všem, kteří mi pomahájí s překladem do cizích jazyků! <p> Více informací o překladech a jak můžeš pomoci i Ty nalezneš na: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Český překlad má na starosti Lukáš Kettner z OK Kamenice.
2 months ago
Pokud najdeš chybu nebo máš nápad na vylepšení aplikace, budeme vděční za veškeré připomínky (preferujeme josíme v angličtině nebo švédštině). Nezapomeň, prosím, ohodnotit aplikaci na Google Play Store.
<br>
<br><b>Google Play:</b> <a href="market://details?id={package_name}">Rate SI-Droid Event</a>
<br><b>Autor:</b> Johan Jacobsson, OK Orion, Švédsko
<br><b>Web:</b> <a href="http://www.joja.se">www.joja.se</a>
<br><b>Email:</b> <a href="mailto:johan@joja.se">johan@joja.se</a>
2 months ago
Aplikace umožňuje mít nahraný pouze jeden závod. Data každého závodu je možné vyexportovat (uložit) a později opět nahrát (načíst). Před vytvořením nového závodu je třeba stávající závod uložit, smazat všechna data a až poté vytvořit nový závod. Zachováš si tak možnost vrátit se k předchozímu závodu.

<p>Závody se ukládají do paměti zařízení pod názvem závodu a časem uložení. Pokud chceš úplně smazat starý závod z paměti zařízení, musíš akci provést mimo prostředí aplikace(Android/data/se.joja.sidroid.event.full/files/backup).

<p>V menu Správa závodu máš následující možnosti:
<ul>
<li>Zobrazit statistiky závodu</li>
<li>Uložit si zálohu právě spuštěného závodu</li>
<li>Nahrát dříve uložený závod (pouze v plné verzi, ve zkušební verzi Lite to nejde)</li>
<li>Smazat veškerá data z aktuálně spuštěného závodu, například při vytváření nového závodu</li>
<li>Nahrát ukázkový závod, který je vhodný pro otestování aplikace bez připojené vyčítací krabičky</li>
</ul>
2 months ago
V záložce <b>Výsledky</b> jsou všechny vyčtené čipy/běžci přiřazení do příslušných tratí, které jsou odděleny. Po kliknutí na libovolného běžce se zobrazí všechny podrobné informace o jeho záznamu. Dále je možné kliknout na nadpis tratě (oranžově) a zabalit nebo rozbalit příslušné běžce dané trati.

<p>Kliknutím na ikonu Sdílet <img src='ic_action_share.png'/> vyskočí menu s možnostmi exportu výsledků:
<ul>
<li>Výsledky bez mezičasů ve formátu HTML.</li>
<li>Výsledky s mezičasy ve formátu HTML.</li>
<li>IOF v3.0 XML formát (s mezičasy). Tento soubor je možné nahrát do Orisu, případně do jiného systému s výsledky (např. WinSplits).</li>
<li>Mezičasy ve formátu OE2003/MT2003 CSV. Opět je možné je nahrát do Oris (příp. splitsbrowser.org.uk)</li>
<li>Všechny vyčtené čipy ve formátu SportIdent CSV</li>
<li>Celý závod jako <a href='http://www.melin.nu/meos/en'>MeOS</a> pro pozávodní zpracování. (Beta verze. Mezinárodní znaky (např. z češtiny) nejsou převáděny správně</li>
<li>Kombinované výsledky. Pokud byl stejný čip použit na více tratích, výstupem je součet časů. Je možné vybrat ze tří formátů. Pokud byla s jedním čipem absolvována stejná trať vícekrát, je možné vybrat, který čas (nejlepší, první nebo poslední zaběhnutý) bude započten do celkových výsledků</li>
</ul>

<p>Výstupy je možné sdílet:
<ul>
<li>Jednoduchým náhledem ve webovém prohlížeči zařízení</li>
<li>Pomocí nainstalovaných aplikací, např. Email, Dropbox nebo Google Drive</li>
<li>Uložením souboru do zvoleného adresáře</li>
</ul>

<p>Pokud máme tiskárnu vybranou v Nastavení, zobrazí se ikona tisku <img src='ic_action_receipt.png'/>. Kliknutím na ikonu je možné vytisknout výsledky celého závodu (všech kategorií). Možnost tisku po jednotlivých tratích/kategoriích ještě nefunguje.
2 months ago

V záložce <b>Tratě</b> jsou zobrazeny všechny vytvořené tratě.

<p>SI-Droid Event umožňuje tři druhy závodu:
<ul>
<li>Klasický závod s pevným pořadím kontrol</li>
<li>Scorelauf s časovým limitem a penalizací za opožděný doběh. Např. rogaining</li>
<li>Scorelauf s bodovým limitem. Běžec musí sesbírat daný počet bodů/kontrol, aby byl hodnocen (měl status OK)</li>
</ul>

<p>Kliknutím na název tratě se zobrazí její podrobnosti.
Údaje o trati je možné upravovat dlouhým stisknutím názvu tratě + <b>Upravit trať</b> nebo vybráním tratě ze seznamu + vybráním ikony <img src='ic_action_edit.png'/>. Nastavitelné parametry tratí jsou:
<ul>
<li>Název tratě</li>
<li>Typ tratě</li>
<li>U scorelaufu je možné vybrat časový nebo bodový limit a příslušné penalizace.</li>
<li>Seznam kódů kontrol. Jednotlivé kódy je při psaní třeba oddělit mezerou.<br>
Ve scorelaufu je možné kontrole nastavit bodovou hodnotu. Kód kontroly a bodovou hodnotu je třeba oddělit ':' nebo '-', např. 120-3.
U povinných kontrol nastavt bodovou hodnotu 0 (nula). Kontroly bez nastavené bodové hodnoty jsou automaticky za jeden bod.</li>
<li>Délka tratě (v metrech). Ve výsledcích se z délky počítá průměrná rychlost min/km.</li>
<li>Převýšení (v metrech). Je-li hodnota nastavena, zobrazí se ve výsledcích.</li>
<li>Startovní čas pro celou kategorii. Tento startovní čas se využije pokud běžec nemá v čipu záznam o oražení startovací krabičky.</li>

</ul>Trať je možné přidat ručně kliknutím na ikonu přidat <img src='ic_action_new.png'/>, případně smazat vybráním <b>Odstranit trať</b> nebo kliknutím na ikonu koše <img src='ic_action_discard.png'/>.

<p>Změnit pořadí tratí jde dlouhým kliknutím na příslušnou trať a vybráním <b>Posun nahoru</b> nebo <b>Posun dolu</b> v menu

<p>Pokud máš postavené tratě např. v OCADu, můžeš je přes možnost <b>Import tratí</b> nahrát.
Tratě musí být vyexportované ve formátu IOF XML v2.0.3/v3.0 a uloženy na SD kartě.

<p>Když změníš parametry tratě, výsledky příslušné tratě jsou automaticky přepočítány.
2 months ago
Resource update 2 months ago
None

Committed changes

SI-Droid Event/Help Strings — Czech

Committed changes 7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 2,402 14,324
Translated 100% 16 2,402 14,324
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 6% 1 39 283

Last activity

Last change Dec. 19, 2019, 8:19 a.m.
Last author Lukáš Kettner

Activity in last 30 days

Activity in last year