admin

New string to translate

SI-Droid Event / Help StringsSlovenian

New string to translate 7 months ago
Resource update 7 months ago
Resource update a year ago
admin

Committed changes

SI-Droid Event / Help StringsSlovenian

Committed changes a year ago
admin

Translation changed

SI-Droid Event / Help StringsSlovenian

Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Najlepša hvala vsem, ki ste pomagali pri prevajanju v druge jezike! Če ste zainteresirani za pomoč pri prevajanju, me prosim kontaktirajte za dodatne informacije.
<ul>
<li>Madžarščina - Ádám Nagy-Kovács, adam.nagykovacs@gmail.com</li>
<li>Češčina - Lukáš Kettner, k.lukas15@seznam.cz</li>
<li>Španščina - Daniel Mayoral, danimayoral@gmail.com</li>
<li>Francoščina - Grégoire L'hôte, greg.lhote@zaclys.net in Marc Pivaudran, marc.pivaudran@gmail.com</li>
<li>Slovenščina - Boštjan Bogataj, stipe.stipe@gmail.com</li>
</ul>
a year ago
None

Committed changes

SI-Droid Event / Help StringsSlovenian

Committed changes a year ago
<p>SI-Droid Event is an Android app that makes it possible to arrange simple orienteering events with SportIdent without
having to bring along more than a mobile phone/tablet and a SI Readout Station to the event site. No need for a computer anymore.</p>

<p>The basic idea when using the app is that it should need as little preparation as possible before the event.
The only preparation you need to do is to configure the name, date and zero time (especially if SICard5 is used) of the event under
<b>Settings</b> to be ready. The rest is easily handled at the same time as the runners are finishing.</p>

<p>To be able to connect the SI Readout Station to the phone, a USB-OTG adapter is needed. Such an adapter should be available in most phone or electronic shops
for less than €10. When connecting a station via the USB-OTG adapter to your device, take care not to damage the USB port in your device. The USB port could easily
break if you e.g. drop the station while it's connected to the phone.

<p>IMPORTANT: When a USB Station or a serial-to-USB converter is connected to the phone, the dialog <b>Choose an app for the USB device</b> will automatically be shown. <p><b><font color=red>For the readout to work properly, it's very important that the SI-Droid Event app is actively selected in this dialog and that the
notification becomes visible in the notification area!</font></b> <p>If this has not been done, you will not be able to read out any cards.

<p>There is a notification icon <img src='ic_stat_simaster.png'/> that belongs to the app which shows up in the notification area. When this notification icon is visible,
it will mean that the app have contact with either an SI Station or a serial-to-USB converter and can receive card readouts.
When the notification icon is blinking it indicates that the app is active talking to the station and reads out a card.

<p>It is not necessary for the main window of the app to be visible for card readouts to be possible. The important thing is that the notification is showing.
This also means that readouts will be possible even if the screen is turned off and locked or if e.g. a phone call is being made.

<p>Shutdown the entire app, including the card readout, by opening the app and choose <b>Exit</b> in the main menu.
<p>SI-Droid Event je aplikacija za Android, s katero lahko organizirate merjenje časa na enostavnejših orientacijskih dogodkih, na katerih uporabljate sisteme SportIdent in to samo z uporabo vašega telefona oz. tabličnega računalnika ter bralne SI postaje za odčitavanje SI čipov. Računalnika ne potrebujete več.</p>

<p>Osnovno načelo pri uporabi te aplikacije je minimalna predpriprava na dogodek. Edina pPotrebna predpriprava jje le določitev naziva, datuma in štartnega časa (še posebej pri uporabi SiCard5 čipov) dogodka v meniju
<b>Nastavitve</b> in že ste pripravljeni. Vse ostalo lahko preprosto urejate in obvladujete podtem, ko tekmovalci pridehajajo v cilj.</p>

<p>Za priključitev bralne SI postaje na telefon potrebujete USB-OTG adapter. Kupite ga lahko v večini trgovin z elektroniko za manj kot 10€. Ob priključitvi SI postaje preko adapterja na vašo napravo bodite previdni, da ne poškodujete USB priključka. Le-ta se namreč lahko poškoduje, če vam npr. SI postaja pade na tla, medtem ko je priključena.

<p>POMEMBNO: Ko bralno SI postajo preko USB-OTG adapterja priklopite na telefon, se bo avtomatsko odprlo pogovorno okno s pozivom <b>Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabljati s to USB napravo</b>. <p><b><font color=red>Za pravilno delovanje oz. odčitavanje SI čipov je zelo pomembno, da v omenjenem pogovornem oknu izberete aplikacijo SI-Droid Event in da se po potrditvi izbire v prostoru za obvestila pokaže obvestilo o izbiri!</font></b> <p>Če to ni bilo pravilno izvedeno, ne boste mogli odčitavati SI čipov.

<p>Aplikacija ima svojo ikono <img src='ic_stat_simaster.png'/> , ki se pokaže v področju za obvestila. Ko je ta ikona vidna, je aplikacija povezana z bralno SI postajo in lahko odčitava SI čipe.
Utripanje ikone nakazuje, da aplikacija aktivno komunicira z bralno postajo oz. da odčitava podatke.

<p>Za odčitavanje SI čipov ni potrebno, da je glavno okno aplikacije odprto oz. vidno. Pomembno je le, da je v področju za obvestila prikazana prej omenjena ikona.
To pomeni, da je odčitavanje možno tudi z ugasnjenim in zaklenjenim zaslonom ali pa npr. med opravljanjem telefonskega klica.

<p>Za popoln izklop aplikacije vključno z ugašanjem odčitavanja odprite aplikacijo in izberite <b>Izhod</b> v glavnem meniju.
a year ago
Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Najlepša hvala vsem, ki ste pomagali pri prevajanju v druge jezike! Če ste zainteresirani za pomoč pri prevajanju, me prosim kontaktirajte za dodatne informacije. <ul>
<li>Madžarščina - Ádám Nagy-Kovács, adam.nagykovacs@gmail.com</li>
<li>Češčina - Lukáš Kettner, k.lukas15@seznam.cz</li>
<li>Španščina - Daniel Mayoral, danimayoral@gmail.com</li>
<li>Francoščina - Grégoire L'hôte, greg.lhote@zaclys.net in Marc Pivaudran, marc.pivaudran@gmail.com</li>
<li>Slovenščina - Boštjan Bogataj, stipe.stipe@gmail.com</li>
</ul>
a year ago
Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Najlepša hvala vsem, ki ste pomagali pri prevajanju v druge jezike! Če ste zainteresirani za pomoč pri prevajanju, me prosim kontaktirajte za dodatne informacije. <ul>
<li>Madžarščina - Ádám Nagy-Kovács, adam.nagykovacs@gmail.com</li>
<li>Češčina - Lukáš Kettner, k.lukas15@seznam.cz</li>
<li>Španščina - Daniel Mayoral, danimayoral@gmail.com</li>
<li>Francoščina - Grégoire L'hôte, greg.lhote@zaclys.net in Marc Pivaudran, marc.pivaudran@gmail.com</li>
<li>Slovenščina - Boštjan Bogataj, stipe.stipe@gmail.com</li>
</ul>
a year ago
Many thanks goes to the persons that are helping me with the translation of the app to other languages! <p>You can find more information about the translations and how to help out yourself on the following site: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se</a>
Najlepša hvala vsem, ki ste pomagali pri prevajanju v druge jezike! Če ste zainteresirani za pomoč pri prevajanju, me prosim kontaktirajte za dodatne informacije. <ul>
<li>Madžarščina - Ádám Nagy-Kovács, adam.nagykovacs@gmail.com</li>
<li>Češčina - Lukáš Kettner, k.lukas15@seznam.cz</li>
<li>Španščina - Daniel Mayoral, danimayoral@gmail.com</li>
<li>Francoščina - Grégoire L'hôte, greg.lhote@zaclys.net in Marc Pivaudran, marc.pivaudran@gmail.com</li>
<li>Slovenščina - Boštjan Bogataj, stipe.stipe@gmail.com</li> </ul>
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 2,402 14,324
Translated 93% 15 1,512 9,148
Needs editing 6% 1 890 5,176
Failing check 37% 6 2,319 13,673

Last activity

Last change Dec. 17, 2018, 7:01 p.m.
Last author Weblate Admin

Activity in last 30 days

Activity in last year