Translation status

Strings16
100.0% Translate
Words2296
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
App Strings 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://weblate.joja.se/projects/si-droid-event/
Instructions for translators http://www.joja.se/index.php?title=Translations
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Filemasksrc/main/res/values-*/strings_about.xml
Monolingual base language filesrc/main/res/values/strings_about.xml
Translation file src/main/res/values-sv/strings_about.xml
When User Action Detail Object
9 months ago admin Resource update SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
9 months ago admin Committed changes SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
9 months ago admin Translation changed SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
Stort tack till personerna som hjälper mig att översätta appen till olika språk! Är du intresserad av att hjälpa till med översättning av appen så
kontakta mig för mer information.
<ul>
<li>Ungerska - Ádám Nagy-Kovács, adam.nagykovacs@gmail.com</li>
<li>Tjeckiska - Lukáš Kettner, k.lukas15@seznam.cz</li>
<li>Spanska - Daniel Mayoral, danimayoral@gmail.com</li>
<li>Franska - Grégoire L'hôte, greg.lhote@zaclys.net och Marc Pivaudran, marc.pivaudran@gmail.com</li>

<p>Du hittar mer information om översättningarna och hur du gör för att hjälpa till med dom här: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se
</ula>
11 months ago admin Resource update SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
11 months ago admin Committed changes SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
11 months ago admin Translation changed SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
<p>SI-Droid Event är en Android app som gör det möjligt att arrangera enkla orienteringsträningar (och små tävlingar) med SportIdent utan att behöva ha med sig mer än en mobiltelefon/surfplatta och en SIMaster-enhet vid målet.</p>

<p>Grundtanken för användandet av appen är att man ska ha så lite behov av förberedelse som möjligt inför ett arrangemang. Det innebär att det i princip räcker att konfigurera namn, datum och nolltid (speciellt om SICard5 används) för arrangemanget under <b>Inställningar</b> för att vara klar. Resten sköts enkelt efterhand som löparna kommer i mål.</p>

<p>VIKTIGT: När en USB-master eller en serie-till-USB-omvandlare ansluts till telefonen så kommer dialogen <b>Välj en app för USB-enheten</b> automatiskt upp.

<p><b><font color=red>För att avläsningen ska fungera så är det väldigt viktigt att SI-Droid appen aktivt väljs i denna dialog och att notifieringsikonen blir synlig!
Görs inte detta så kan inga brickor läsas in.</font></b></p>

<p>Till appen hör en notifieringsikon <img src='ic_stat_simaster.png'/> som visas längst upp i statusraden. När denna notifiering är synlig så betyder det att appen har kontakt med mastern eller med en serie-till-USB-omvandlare och kan ta emot utstämplingar. När notifieringsikonen blinkar så betyder det att appen håller på att kommunicera med SI-mastern.

<p>Appens fönster behöver inte vara framme för att det ska gå att läsa av brickor. Det viktiga är att notifieringen är synlig. Det innebär också att avläsning är möjligt även om skärmen är helt släckt och låst eller om t.ex ett samtal skulle vara pågående.

<p>Stäng ner hela appen (inklusive avläsningen) genom att öppna appen och välj <b>Avsluta</b> i menyn.
11 months ago admin New translation SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
Stort tack till personerna som hjälper mig att översätta appen till olika språk! Är du intresserad av att hjälpa till med översättning av appen så
kontakta mig för mer information.
<ul>
<li>Ungerska - Ádám Nagy-Kovács, adam.nagykovacs@gmail.com</li>
<li>Tjeckiska - Lukáš Kettner, k.lukas15@seznam.cz</li>
<li>Spanska - Daniel Mayoral, danimayoral@gmail.com</li>
<li>Franska - Grégoire L'hôte, greg.lhote@zaclys.net och Marc Pivaudran, marc.pivaudran@gmail.com</li>
</ul>
11 months ago admin New translation SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
Hittar du en bug eller har förslag på förbättringar som kan göras i appen så är jag tacksam för all feedback. Gå också gärna in och betygsätt appen i Google Play Store.
<br>
<br><b>Google Play:</b> <a href=market://details?id={package_name}>Betygsätt appen</a>
<br><b>Skapad av:</b> Johan Jacobsson, OK Orion
<br><b>Appens hemsida:</b> <a href=http://www.joja.se>www.joja.se</a>
<br><b>Email:</b> <a href=mailto:johan@joja.se>johan@joja.se</a>
11 months ago admin New translation SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
Läs hjälptexten som finns för varje parameter under inställningar.
11 months ago admin New translation SI-Droid Event/Help Strings - Swedish
Via den här menyn så är det möjligt att göra följande:
<ul>
<li>Visa statistik om databasen</li>
<li>Spara en säkerhetskopia av hela databasen till SD-kortet</li>
<li>Återställ en databas från en tidigare sparad säkerhetskopia (endast i Full-versionen, ej i Lite)</li>
<li>Tömma all data som finns i nuvarande databas, t.ex. inför en ny träning</li>
<li>Lägga in en exempeldatabas för att t.ex. kunna testa appen om du saknar tillgång till en SI-Master</li>
</ul>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 16 2296
Translated 100.0% 16 2296
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 29, 2019, 7:47 p.m.
Last author Weblate Admin

Activity in last 30 days

Activity in last year