Translation status

16 Strings 100% Translate
2,402 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
App Strings Done Translate

Translation Information

Project website https://weblate.joja.se/projects/si-droid-event/
Instructions for translators

http://www.joja.se/index.php?title=Translations

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Filemasksrc/main/res/values-*/strings_about.xml
Monolingual base language filesrc/main/res/values/strings_about.xml
Translation file src/main/res/values-sv/strings_about.xml
Committed changes 5 months ago
<b><font color=red>OBS: Gratis-versionen (Lite) av appen tillåter bara utstämpling om det är färre än 10 brickor som redan är inlästa!</font></b>

<p>När en bricka har blivit avläst så hamnar den längst upp i listan med brickor. Genom att klicka på en bricka så får man upp en vy med all tillgänglig data
för brickavläsningen. Beroende på inställning som har gjorts under <b>Hämta ägaren till brickan</b> så kan namn och klubb för löparen automatiskt hämtas från
någon/flera av dessa ställen:
<ol>
<li>Från en redan utläst bricka med samma nummer</li>
<li>En egendefinierad fil på telefonens SD-kortminne. Filen måste sparas i UTF8-format och varje rad i filen måste se ut somm svenska tecken ska användas. Varje rad i filen ska ha följande format:<br/>
<code>[Bricknr], [NLöparnamn], [Klubb]namn, EventorId, Bannamn</code></li>
Det är även möjligt att använda semikolon (;) som separator istället för komma. Bara de två första fälten (bricknr och löparnamn) är obligatoriska, resterande är alla valfria att ange.
Rader som inte matchar formatet ignoreras.<br/>
Observera att det även är möjligt att använda semikolon (;) som separator istället för komma. Det gör det enkelt att skapa en lista med brickdata, t.ex. i Excel som sedan bara behöver sparas som en CSV-fil för att vara användbar.<br/>
Om ett bannamn har angetts som femte fält på en rad så kommer den brickan/löparen att automatiskt tilldelas denna bana vid utstämpling, oavsett om brickans stämplingar stämmer överens med banans kontroller eller inte. Om ingen bana finns med angivet namn så kommer en sådan bana att automatiskt skapas fast helt utan kontroller.

<li>Via ett uppslag över Internet från Eventor-arkivet (om mobil- eller Wifi-täckning finns)</li>
<li>Direkt från data lagrad på brickan (SICard6 och senare)</li>
</ol>

<p>Namn, klubb, status och stämplingar kan även manuellt redigeras för en bricka genom att antingen långtrycka på en bricka i listan och välja <b>Ändra löpardetaljer</b> eller först
klicka på brickan och sedan välja penn-ikonen <img src='ic_action_edit.png'/>. Dialogen Ändra löparen kan expanderas så att den även visar löparens alla stämplingar
genom att trycka på nedåtpilen <img src='ic_expand_more_black.png'/> längst ner till höger. Där är det möjligt att ändra starttid, måltid och alla stämplingar i brickan.
Plusikonen <img src='ic_action_add_black.png'/> och papperskorgen <img src='ic_action_trash_black.png'/> till höger på varje rad lägger till och tar bort stämplingen
vid en viss kontroll.

<p>Vid en avläsning så matchas brickans stämplingar mot alla lagrade banor och den bästa väljs.
Om ingen matchande bana finns definierad så knyts brickan automatiskt till banan <b>Ingen bana</b>.
För dessa brickor görs ingen stämpelkontroll alls utan alla löpare blir direkt godkända så länge det finns en måltid lagrad i brickan.

<p>Om det finns en matchande bana för en avläst bricka så knyts brickan automatiskt till den banan och stämpelkontroll
kommer att utföras. Om knytningen till en bana blir felaktig så kan man manuellt knyta brickan till rätt bana antingen
genom ett långtryck på brickan i listan och sedan välja <b>Knyt bana till löparen</b> eller genom att klicka på brickan och sedan
välja vänstra banikonen <img src='ic_action_change_course.png'/> (den med en uppdateringssymbol nere till höger).

<p>Det är även möjligt att skapa en helt ny bana utifrån de stämplingar som finns på en bricka vilket kan vara praktiskt för
första löparen i mål på varje bana. Detta görs antingen genom att långtrycka på en bricka i listan och sedan välja <b>Skapa ny bana
från brickan</b> eller genom att klicka på brickan och sedan välja högra banikonen <img src='ic_action_add_course.png'/> (den med ett plustecken nere till höger).
I dialogen som visas kan du namnge banan och göra eventuella justeringar innan du sparar den som en ny bana.

<p>Om en Bluetooth-skrivare finns konfigurerad i Inställningarna så är det möjligt att skriva ut ett sträcktidskvitto för en löpare. I löparens detaljvy finns en kvittoikon <img src='ic_action_receipt.png'/> som gör att en utskrift skickas till skrivaren. Det går även att konfigurera olika nivåer av automatisk kvittoutskrift under Inställningarna.
Läs mer om skrivare i Inställningarna och på <a href=http://www.joja.se/index.php/Bluetooth_Printers>appens hemsida</a>.

<p>Ta bort en avläst bricka från appen genom att antingen långtrycka på en bricka och sedan välja <b>Ta bort löparen</b> eller genom att klicka på brickan och sedan välja <b>Ta bort löparen</b> i menyn.

<p>Om en löpare är med på en träning men saknar en bricka så går det att manuellt lägga till en löpare utan att läsa av en bricka. Tryck på plus-ikonen
<img src='ic_action_new.png'/> så kommer dialogen <b>Lägg till löpare utan bricka</b> upp. Där är det möjligt att skriva in namn och klubb och även ange start- o måltid för löparen.

<p>Det går alldeles utmärkt att använda och läsa av samma bricka flera gånger vid en träning/tävling. Så länge det inte är exakt
samma data som avläses från brickan så läggs brickan till som vilken annan bricka som helst. Om en löpare däremot av misstag råkar läsa av sin bricka
två gånger på raken så kommer inte andra utstämplingen att accepteras eftersom identisk data redan blivit läst. När det händer visas kort en förklarande text på skärmen.
5 months ago
New string to translate 5 months ago
Resource update 5 months ago
Resource update a year ago
Committed changes a year ago
Stort tack till personerna som hjälper mig att översätta appen till olika språk! Är du intresserad av att hjälpa till med översättning av appen så
kontakta mig för mer information.
<ul>
<li>Ungerska - Ádám Nagy-Kovács, adam.nagykovacs@gmail.com</li>
<li>Tjeckiska - Lukáš Kettner, k.lukas15@seznam.cz</li>
<li>Spanska - Daniel Mayoral, danimayoral@gmail.com</li>
<li>Franska - Grégoire L'hôte, greg.lhote@zaclys.net och Marc Pivaudran, marc.pivaudran@gmail.com</li>

<p>Du hittar mer information om översättningarna och hur du gör för att hjälpa till med dom här: <a href=http://www.joja.se/index.php?title=Translations>www.joja.se
</ula>
a year ago
Resource update a year ago
Committed changes a year ago
<p>SI-Droid Event är en Android app som gör det möjligt att arrangera enkla orienteringsträningar (och små tävlingar) med SportIdent utan att behöva ha med sig mer än en mobiltelefon/surfplatta och en SIMaster-enhet vid målet.</p>

<p>Grundtanken för användandet av appen är att man ska ha så lite behov av förberedelse som möjligt inför ett arrangemang. Det innebär att det i princip räcker att konfigurera namn, datum och nolltid (speciellt om SICard5 används) för arrangemanget under <b>Inställningar</b> för att vara klar. Resten sköts enkelt efterhand som löparna kommer i mål.</p>

<p>VIKTIGT: När en USB-master eller en serie-till-USB-omvandlare ansluts till telefonen så kommer dialogen <b>Välj en app för USB-enheten</b> automatiskt upp.

<p><b><font color=red>För att avläsningen ska fungera så är det väldigt viktigt att SI-Droid appen aktivt väljs i denna dialog och att notifieringsikonen blir synlig!
Görs inte detta så kan inga brickor läsas in.</font></b></p>

<p>Till appen hör en notifieringsikon <img src='ic_stat_simaster.png'/> som visas längst upp i statusraden. När denna notifiering är synlig så betyder det att appen har kontakt med mastern eller med en serie-till-USB-omvandlare och kan ta emot utstämplingar. När notifieringsikonen blinkar så betyder det att appen håller på att kommunicera med SI-mastern.

<p>Appens fönster behöver inte vara framme för att det ska gå att läsa av brickor. Det viktiga är att notifieringen är synlig. Det innebär också att avläsning är möjligt även om skärmen är helt släckt och låst eller om t.ex ett samtal skulle vara pågående.

<p>Stäng ner hela appen (inklusive avläsningen) genom att öppna appen och välj <b>Avsluta</b> i menyn.
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 2,402 14,324
Translated 100% 16 2,402 14,324
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 18, 2019, 10:56 p.m.
Last author Weblate Admin

Activity in last 30 days

Activity in last year