Translation status

314 Strings 100% Translate
1,675 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Help Strings This component is linked to the SI-Droid Event/App Strings repository. Done Translate

Translation Information

Project website https://weblate.joja.se/projects/si-droid-event/
Instructions for translators

http://www.joja.se/index.php?title=Translations

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Filemasksrc/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language filesrc/main/res/values/strings.xml
Translation file src/main/res/values-sv/strings.xml
Resource update 12 hours ago
Committed changes a month ago
Om uppgifter inte redan hittats så kan de hämtas från denna fil som måste vara sparad i UTF8-format. RadernaVarje rad i filen måsteska ha följande format (bara de två första fälten är obligatoriska): [Bricka], [Namn], [Klubb]; Namn; Klubb; EventorId; Bannamn
a month ago
New string to translate a month ago
Resource update a month ago
Committed changes a month ago
Behåll banor
a month ago
Vill du verkligen ta bort alla banor och brickoDetta kommer att ta bort all data från databasen. Är du säker?
a month ago
Töm alla datadatabasen
a month ago
Töm all databasen
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 314 1,675 9,519
Translated 100% 314 1,675 9,519
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 18, 2019, 10:31 p.m.
Last author Weblate Admin

Activity in last 30 days

Activity in last year